Đầu báo khói hoạt động với độ nhạy rất cao, có thể phát hiện nguy cơ cháy nổ sớmĐầu báo khói hoạt động với độ nhạy rất cao, có thể phát hiện nguy cơ cháy nổ sớm

Đầu báo khói