Họng cấp nước chữa cháy cần được kiểm tra 2 lần/ nămHọng cấp nước chữa cháy cần được kiểm tra 2 lần/ năm

Họng tiếp nước chữa cháy

Mô tả

Thông tin sản phẩm Họng tiếp nước chữa cháy

Họng tiếp nước chữa cháy là cấu tạo van một chiều, cho phép nước chỉ đi qua 1 chiều nhất định và ngăn cản đường dòng theo hướng ngược lại. Đầu vào của họng tiếp nước được nối với vòi chữa cháy từ xe cứu hỏa.

 

Một số hình ảnh sản phẩm Họng tiếp nước chữa cháy

Họng tiếp nước chữa cháy 4 cửa d65 một trong những thiết bị chữa cháy
Họng tiếp nước chữa cháy 4 cửa d65 một trong những thiết bị chữa cháy

Những đặc điểm nổi bật của họng tiếp nước 2 cửa D65

Cách thức hoạt động của họng tiếp nước 2 cửa D65
Họng tiếp nước 2 cửa D65
Họng cấp nước chữa cháy cần được kiểm tra 2 lần/ năm
Họng cấp nước chữa cháy cần được kiểm tra 2 lần/ năm

Phân loại và cấu tạo của họng tiếp nước cứu hoả