khop-noikhop-noi

Khớp nối

Mô tả

Khớp nối cuộn vòi là thiết bị dùng để nối các cuộn vòi với nhau hoặc nối van góc và cuộn vòi. Có các loại ngàm và nắp đậy theo tiêu chuẩn khác nhau. Kích thước D50; D65.