cách sử dụng bình chữa cháy

Cách sử dụng bình chữa cháy đúng thao tác

Với điều kiện phương tiện và lực lượng của đội chữa cháy chuyên nghiệp còn mỏng, di chuyển khó khăn nhất là ở trong địa bàn thành phố  thì các cơ sở, hộ gia đình phải chủ động có biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại nơi sinh sống và làm […]

Đọc thêm