sơ đồ nguyên lý hệ thống báo cháy thường

Những điều về sơ đồ nguyên lý hệ thống báo cháy thường 

Hệ thống báo cháy thường hay còn gọi là hệ thống báo cháy qui ước (zone). Zone là nhiều thiết bị nằm trên một đường dây tín hiệu khi báo cháy xảy ra  thì chúng ta chỉ biết được là khu vực nào báo mà không biết được vị trí chính xác. Trong mỗi một […]

Đọc thêm