Những Chất Chữa Cháy Thông Dụng Nên Biết

Những Chất Chữa Cháy Thông Dụng Nên Biết

Nước, cát, khí CO2, bọt, bột, … là những chất có sẵn trong thiên nhiên. Ngoài những công dụng thông thường thì chúng còn có tác dụng chữa cháy, sử dụng đơn giản và có thể chữa được nhiều loại đám cháy. Chúng ta cùng tìm hiểu công dụng chữa cháy của các loại chất này nhé!
1. Nước 
Đây là chất chữa cháy thông dụng, có sẵn trong tự nhiên, sử dụng đơn giản và chữa được cho nhiều loại đám cháy. 
Nước có tác dụng làm lạnh, có khả năng thu nhiệt lớn.
Nước bốc hơi tạo thành màng ngăn oxy với vật cháy có tác dụng làm ngạt. 
Tuy nhiên các bạn cần chú ý : Không dùng nước để chữa các đám cháy xăng dầu vì xăng dầu nhẹ hơn nước, không hòa tan trong nước mà còn gây lan rộng hơn. Ở những nơi có điện cần ngắt điện trước khi chữa cháy. 

2. Cát  

Thông thường cát được dùng trong xây dựng thế nhưng nó lại có công dụng khác là dùng để chữa cháy. Cát sử dụng chữa cháy đơn giản, dễ kiếm và có hiệu quả đối với nhiều đám cháy. 
Cát có tác dụng làm ngạt và có khả năng ngừng trệ phản ứng cháy. Đối với chất lỏng có thể dùng cát đắp thành bờ, ngăn lửa lan rộng. 
Để dùng cát chữa cháy cần chứa cát thành bể, hố trước các kho. Bố trí xẻng, xô, khi có cháy sử dụng nhanh chóng. 

3. Bọt chữa cháy 

– Tác dụng chữa cháy các đám cháy chất lỏng như xăng dầu. Bọt nhẹ hơn nổi trên bề mặt chất cháy, liên kết tạo thành màng ngăn giữa chất cháy với oxy. 
AL2(SO)3 + 6NaHCO3 + 6H2O = 2AL(OH)3 + Na2SO4 + 6H2O + 6CO2

4. Bình khí CO2 

– CO2 là chất chữa cháy hiệu quả nhất đối với các đám cháy trong buồng kín, máy móc và thiết bị, hồ sơ, chữa cháy hiệu điện thế 380V trở xuống. 
Cách sử dụng : 
– Rút chốt an toàn.
– Hướng loa vào gốc lửa, tầm phun xa hiệu quả nhất là 1.5m. 
– Đứng trên chiều gió. 
– Bóp liên tục cần xách tay cho khí thoát ra.

5. Bình bột khô 

– Bột khô có tác dụng là cách ly và làm loãng. Do tỷ trọng bột nặng hơn oxy không khí nên khi phun vào vùng cháy nó đẩy oxy vùng cháy ra khu vực khác. cháy trong điều kiện thiếu oxy thì phản ứng cháy được kìm hãm. 
– Bột khô được dùng để chữa cháy chất rắn, lỏng, khí hóa chất và chữa cháy các thiết bị điện thế dưới 50 kw. 
– Cách sử dụng : giống cách sử dụng bình khí CO2. 

Một số ký hiệu chất chữa cháy nên biết : 
A: Chữa cháy chất rắn (gỗ, giấy, nhựa, bông, vải, sợi, …)
B: Chữa cháy chất lỏng (xăng, dầu, axeton, ancol, … )
C: Chữa cháy chất khí (Metal, Hydro, Axetylen, Propan, Butan…)
D: Chữa cháy kim loại (Sắt, thép, nhôm, đông, các loại hợp kim, … )